ANNO 1731  IN DE DRY LEEUWEN

Rechtstraat 94

 

 


Bij Rechtstraat 94, is het jaartal 17 - 58 op de twee losse jaarstenen niet in overeenstemming met dat van de gevelsteen IN DE DRY LEEUWEN ANNO 1731.
Deze steen is dan ook van elders afkomstig: Kleine Gracht 36. Dat hij hier herplaatst is, is denkelijk te danken aan het feit dat de huisnaam "de drie leeuwen" geen onbekende was in de Rechtstraat, maar die moest dan aan de overzijde op nr. 59 gezocht worden. Dat huis veranderde na een verbouwing in 1733 ook van naam en werd toen "de geldkist" genoemd.
      
  


Het gebruik van drie leeuwen komt uit de heraldiek. Dat is de wapenkunde waar het opnemen van leeuwen in de adellijke en burgelijke wapens en liefst ook nog een drietal zeg maar in de mode was geraakt.
Dan kon het gaan om lopende of zoals hier rechtopstaande leeuwen (ook wel gaande en klimmende leeuwen genoemd).
 Rechtstraat 94