AO  IN DE DRIJ LELIEN  1779

Rechtstraat 98


 


De lelies van IN DE DRIJ LELIEN met de jaaraanduiding AO (=Anno) 1779, zijn gestileerd zoals ze te vinden waren op het wapen van de Franse koningen, de zgn. fleurs de lis.
Het heraldische effect wordt nog versterkt door de typische plaatsing: twee - een. Mocht er begin 1800 bij de Franse revolutie al sprake zijn van een gerichte Franse opruimwoede, dan is het nog de vraag waarom deze lelies van de Rechtstraat 98 toen de dans ontsprongen zijn.
 

 

 
 

archieffoto van 1912