IN ST IORIS

Maastrichter Brugstraat 12

 

 

 


ĒSint Joris" is te vinden in de Maastrichter Brugstraat 12. Hoewel de originele gevel stamt uit 1734, zijn vensters en pui in de loop der tijd gewijzigd. De gevelsteen is mogelijk oorspronkelijk, maar het onderschrift, dat zwaar beschadigd was, is vernieuwd.
De figuur van St. Joris is in allerlei landen onder verschillende namen bekend. Volgens de legende was Joris een Romeins krijgsman onder keizer Diocletianus, die op weg naar SyriŽ de stad Beyruth aandeed. Deze plaats werd op dat moment bedreigd door een draak, die reeds bijna alle maagden verslonden had die hem als zoenoffer werden aangeboden. Bij de aankomst van Joris was net de ongetwijfeld fraaie koningsdochter Cleodolinde op weg naar de draak, maar dat ging onze koene ridder toch wel wat te ver. Er volgde een dramatisch gevecht waarin Joris de draak met zijn lans aan de grond vast wist te priemen. Natuurlijk was hij de grote held en wist en passant de hele stad tot het ware geloof te bekeren. Later werd Joris heilig verklaard en op grond van zijn roemruchte daad de patroon van alle ridders en schutters.
Er zijn natuurlijk boze tongen, die zeggen dat Joris nooit bestaan heeft, maar dat hij een heruitgave is van de aartsengel MichaŽl of mogelijk zelfs een verchristelijking van de mythe van Perseus. Het volgende gedicht spreekt in deze voor zich:
            
            St. Joris heeft, als wordt gemeld 
            een felle draak ter neer geveld. 
            Een maagd verlost uit diens geweld, 
            die dappere St. Joris.

            Maar menigeen - wat droeve zaak - 
            schept nu zijn twijfelen, boos vermaak 
            en zegt: St. Joris en de draak 
            zijn geen van tweeŽn historisch.

                 Er is op aarde nooit zo'n beest 
                 en evenmin zo'n Sint geweest. 
                 Wel hopen wij voor 't minst, mijn vrinden 
                 dat men er nog een maagd moog vinden.

Ook in Maastricht is St. Joris een bekende figuur geweest. Niet alleen was er in de Grote Staat een kapel aan hem gewijd, maar heette die straat vroeger de St. Jorisstraat. Daar was in 1748 tegenover de kapel tevens een huis naar deze heilige genoemd, waar een houten St. Joris boven op het dak gestaan moet hebben.