17  IN DE STADT ANTWERPEN  63

 Boschstraat 90

 

 


Een stadsgezicht als op een ansichtkaart, al zal niemand daarin de stad Antwerpen herkennen. Het is vroeger een veel gebezigde gewoonte geweest de herinnering aan de geboorte- of vroegere woonplaats levendig te houden. In achternamen bijvoorbeeld, maar ook veel huisnamen getuigen daarvan.
Zo vond men in Maastricht de stadsnamen van Maaseyck, Brusselt, Nimmegen, Ceulen, sHartogenbosch, Stockholm, Milaan, om er maar een paar te noemen.
Het is moeilijk de oorspronkelijke plek van IN DE STADT ANTWERPEN aan te geven. Voor hij na een jarenlang verblijf in een opslagplaats op de Boschstraat 90 herplaatst werd, lag hij al in de kelder van Bernardusstraat 1, van waaruit hij in 1923 aan het museum ten geschenke werd gegeven.  
 

 


  


Omgekeerd gebeurde het ook. In Amsterdam staat IN DE WYCK TOT (lees: te) MAESTRICHT heel hoog in de vernieuwde gevel van Herengracht 243a.
Opmerkelijk is de gelijkenis met een prent van Simon de Bellomonte uit ca 1575, die dus kennelijk als voorbeeld is gebruikt. Op de steen en het (hier omlijnde) gedeelte van de prent zijn duidelijk dezelfde  herkenningspunten als walmuur, rivier, wegenloop en torens terug te vinden.  
De steen van omstreeks 1615 vertoont opvallend genoeg een zespuntige stadsster en hoewel vroeger incidenteel
een ster met zes stralen als stadswapen werd  vermeld, moet onze beeldhouwer hier toch een fout hebben gemaakt, want in het stadswapen in de voorbeeldprent (toen nog bestaande uit maagd met ster Ún de wapens van de beide heren) staat toch duidelijk een 5-puntige ster afgebeeld.