armenhuis


Grote Looiersstraat 17

Het voormalige armenhuis, in 1757 gesticht, nu in gebruik bij de universiteit heeft tussendoor heel wat verschillende functies gehad.
 Het armenhuis, in 1755 gesticht en in 1757 van de Ezelmarkt overgeplaatst naar Grote Looiersstraat 19, was voor arme vrouwen en meisjes die er sponnen en weefden. In 1787 opgeheven en werd het het militair hospitaal. Daarna wapenkamer, militaire kantine. Na restauratie was het Gemeentearchief er gevestigd.
op dit moment in gebruik bij de universiteit.
 


Grote Looiersstraat 17