IN S: ARNOLDUS

Boschstraat 101

 

 


Sint Arnoldus staat op de gevelsteen IN S ARNOLDUS, Boschstraat 101, afgebeeld in zijn hoedanigheid als ambachtsheilige van de bierbrouwers. Dat is duidelijk te zien aan de stuikmand en roerstokken, die bij het bierbrouwen een rol speelden. Dezelfde attributen zijn terug te vinden op de gevelstenen van de hertogs- en de bisschopsmolen, in het bezit en van levensbelang voor het bierbrouwersambacht.
De aanwezigheid van deze heilige in de stad Maastricht, waar de bierbrouwers een groot en machtig ambacht vormden, is niet al te vreemd. Alleen zou je eerder verwacht hebben deze huisnaam aan te treffen in de Grote Staat, waar hun luibe gevestigd was en dat in 1830 afgebroken werd, waarbij een steen verloren ging met de tekst "braXatorUM InDIVIso CoLLegIo (onverdeelde brouwersraad, 1724).  In dezelfde straat hing bij het huis van de smeden wel de patroon St. Eloy uit. Dat was op nr. 12, dat "het smeetshuys" genoemd werd.
De steen van St. Arnoldus stond in 1930 nog in een van de werkplaatsen van de Ceramique achter de Hoogbrugstraat en is waarschijnlijk afkomstig uit die straat waar "Sint Arnoldus, het zwart schaap en de kersenboom alle neven elkander" lagen. Het zou dus nr. 9 geweest kunnen zijn.
 

 


 

 


Stuikmand en roerstokken,  gereedschap van het brouwersambacht, nodig om bier te kunnen brouwen.