IN DEN AUGUSTYNEN ANNO 1922

Mariastraat 4

 

 


De Augustijnenkerk hiernaast, in Maastricht beter bekend als de Awwe Stiene, werd in 1659 met financiële steun van de landscommandeur van de Alde Biesen, Hendrik Huyn van Geleen en de stad Maastricht voltooid. Vandaar dat ook hun wapens op de voorgevel aan de Kesselskade zijn aangebracht.
 

 


 
 


De kerk werd toegewijd aan de ‘allermachtigste en allerhoogste God, de gelukzalige Maria en de heilige bisschoppen Augustinus en Hubertus’, zoals daar ook boven de voordeur te lezen is.


De Awwe Stiene is na confiscatie in de Franse Tijd voor meerdere doeleinden gebruikt o.a. toneelzaal, stadsarmenschool, expositieruimte, repetitielokaal, disco, speeltuin, groentenmarkt en heeft in de jaren 1920 – 1968 ook nog gediend als parochiekerk, toegewijd aan de H. Jozef. Het kerkgebouw werd daarvoor in 1920 gerestaureerd en een nieuw priesterkoor toegevoegd. Ter herinnering daaraan werd in de zijgevel een chronogram ingemetseld.

(Na een liefdevolle restauratie en het toevoegen van een koor, ben ik toegewijd aan de H. Jozef.)

En in de voormalige pastorie van de St. Jozefparochie werd een afbeelding van het oude Augustijnerklooster geplaatst met het opschrift IN DE AUGUSTIJNEN 1922