IN DEN BRUEYNE BAERT

Markt 29

 

 


Het is niet geheel duidelijk waar IN DEN BRUEYNE BAERT, nu Markt 29, oorspronkelijk vandaan komt. Een mogelijkheid is het huis op de hoek van de Jodenstraat en de vroegere Bokstraat, de tegenwoordige Kesselskade. Dat was vroeger een straat met aan weerskanten huizen. De rij aan de kant van de Maas werd bij de aanleg van het kanaal naar Luik in 1850 afgebroken.
Maar ook in de omgeving van de St. Matthijskerk moet een huis van die naam geweest zijn. Tijdens de beeldenstorm van 1566 werden diverse kerkelijke voorwerpen in de woning van Jacob van den Holte, de bruynen baert, in veiligheid gebracht. Dit gebeurde door buren van de kerk en waarschijnlijk zal men wel niet ver gelopen zijn.
Maar de beste kans maakt "de bruine baard", het hoekhuis Wijcker Brugstraat/Oeverwal, dat rond 1930 bij de verbreding van de Oeverwal werd afgebroken. De steen werd toen eerst in het Dinghuis opgeslagen en later in 1954 op de Markt herplaatst.