de kölse tes

Maastrichter Smedenstraat 15

 


Op de rijkversierde steen uit 1763 staat boven de geldbeurs in een banderol het volgende chronogram:
haeC CoLonIensIs bVrsa Dat honoreM Urbi,
d.i. deze beurs uit Keulen (of van de Keulenaar) strekt de stad tot eer.
Wat op de vestiging van een Keuls handelshuis zou kunnen wijzen. Met die stad werden van oudsher goede handelsbetrekkingen onderhouden.
De steen werd in 1962 in het gerestaureerde huis Smedenstraat 13, dat vroeger "het ketelken" heette, herplaatst.
Zich afvragend wat de naam "de kölse tes" wel zou kunnen betekenen is de eigenaar, die inmiddels zijn zaak zo vernoemd had, in Midden-Limburg terecht gekomen, waar dit de aanduiding is van een knikkerbeurs. In het Haelens is een "kölsekuulke" hetzelfde als een Maastrichtse "sjaarkoil". Maar tenslotte hield hij het toch maar bij een beurs met geld, want hoewel het er meestal wel om gaat, is met knikkers zelf weinig eer te behalen.
 

 


 
 
 

 


IN DE STADT CEVLEN van Stenenwal 23, nog een bewijs van de connectie tussen Keulen en Maastricht.