IN DEN GROOTEN BOCK

Muntstraat 47

 

 


Sommige huisnamen hebben een taai leven. Het hoekhuis Muntstraat/Jodenstraat  werd in de 15e eeuw al "den boick" genoemd. Tijdens de beeldenstorm van 1566 woonde Andries van Coelmont in "den boeck". De naar beneden gehaalde gevelbeelden van het naastliggende Dinghuis werden toen op de zolder van dit huis opgeslagen.

De bok is groen van kleur en dat heeft hem in verschillende gevelsteen-literatuur de benaming IN DEN GROENEN BOCK opgeleverd, maar in het onderschrift staat wel degelijk IN DEN GROOTEN BOCK.
De toevoeging GROOTEN is te danken aan het feit dat er in de 17e eeuw ook ineens een "cleijnen bock" was, ontstaan door afsplitsing.
Opmerkelijk is dat Amsterdam ook een groene bok kent, waardoor je wel zou gaan vermoeden dat deze ogenschijnlijk willekeurig toegevoegde kleur een achterliggende betekenis heeft.

 

  
 

Zijn Amsterdams broertje