INDE LAUW RIER BOMEN  1728

Maastrichter Smedenstraat 17

 

 


Er is zonder twijfel een laurierboompje afgebeeld. Tussen kruin en pot staat nog een tekst, maar die is vanwege de verweerde staat van de gevelsteen nauwelijks meer leesbaar.
Volgens gevonden gegevens zijn er diverse mogelijkheden:  INDEN LAUWRIERBOMEN 1708, IN DEN LAUWRIERBOOM 1703, INT LAURIERBOOMKEN 1758 en IN DE LAU RIER BOME 1723.
Op een archieffoto van 1912 met het opschrift IN 'T ORANGEBOOMKEN is de tekst met een beetje goede wil te lezen als INDE LAUW RIER BOMEN 1728.
Het jaartal is vrijwel zeker goed, zeker als je weet dat Paulus Stassen, burgemeester van St. Pieter, dit huis gekocht had en in 1728 fl. 1200,- leende "tot opbouwinge", waaronder zeker de verstening van de gevel(s) verstaan moet worden en zo het plaatsen van een gevelsteen mogelijk werd.

 

 


 
 

 


Gevel en gevelsteen werden bij de algehele renovatie van deze straat in 1963 van nr. 4 naar de overkant Smedenstraat 17 verplaatst.