wapensteen Bounam de Ryckholt

Boschstraat  94

 

 


Omschrijving: I boven, in zilver een rode leeuw, II onder, in goud een rood St. Andrieskruis, het schild is gedekt door een markiezenkroon en een kardinaalshoed; aan weerszijden een palmtak.

Deze wapensteen werd in 1954 herplaatst in dit pand dat voorheen "het lamke" heette. Het gaat hier om het wapen van de familie Bounam, wiens oorspronkelijke naam wel Bonhomme geweest zal zijn.
De herkomst van de steen is onbekend, maar zal vermoedelijk afkomstig zijn van het refugiehuis dat deze familie ongetwijfeld in de stad gehad zal hebben. Iedereen van stand die normaal op het platteland woonde, had wel zo'n wijkplaats binnen de stadsmuren, waar men ten "tijde van beroeringe" een veilig heenkomen zocht.
De familie Bounam uit Luik kwam in 1683 door koop in het bezit van de heerlijkheid Rijckholt en voegde die naam aan de eigen geslachtsnaam toe. In 1691 werd Jean Maximiliaan Bounam de Rijckholt door de keizer in de adelstand opgenomen.
   

 

 Hetzelfde wapen is terug te vinden op het kasteel te Ryckholt en de toegangspoort.