COLLAUDATE TRINITATEM


Witmakersstraat 5
 


 


Het chronogram betekent: LOOFT SAMEN DE DRIEVULDIGHEID (1707)

Het chronogram verwijst naar de Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid die in 1646 door de Bogaarden werd opgericht ter bevrijding van de christenslaven.

Dit huis, of in ieder geval deze poort maakte deel uit van het Begaardencomplex dat op deze plek was gelegen.

Ook nr. 9 hoorde daar bij, alsook het achterhuis nr. 9a, dat het brouwerijhuis was van de kloosterorde en waar de moderne steen 16  DEN BEGAARDENHOF 25 nu in de gevel staat.

Het klooster werd in de Franse tijd ontbonden, de gebouwen geconfisceerd en als woonhuizen verkocht.