wapen creusen

Tongersestraat 10

 

 

 

In de loop van de 16e eeuw gingen veel burgers over tot het voeren van een familiewapen, in plaats van de tot dan toe gebruikelijke huismerktekens. Aanvankelijk waren het voornamelijk leden van de magistraat die deze 'gewaagde' stap zetten, maar in de 17e eeuw was het gebruik al zeer algemeen. Op de hoek van de Witmakersstraat en de Hondstraat lag tot 1865 het fraaie woonhuis van de regentenfamilie Creusen.
Een toren van het gebouw was versierd met een wapensteen met het devies van de familie: VICTRIX FORTUNAE SAPIENTIAE (De wijsheid overwint het fortuin).
Het is waarschijnlijk deze wapensteen die rond 1965 vanuit het Bonnefantenmuseum is overgebracht naar Tongersestraat 10.
Maar hij zou ook afkomstig kunnen zijn van de Toren van Hoen, uin 1865 afgebroken,  achter Hoenderstraat 3 waarin zich wapenstenen bevonden van enkele Maastrichtse Maastrichtse magistraatsfamilies.
 

 

 


een schild van goud, drie maal rood gepaald; een groen schildhoofd met drie zilveren koeken. Het schild wordt bekroond door een helm met drie koeken als helmteken.

De koeken of besanten verbeelden Byzantijnse munten, die er op duiden dat men als pelgrimsganger in het Heilige Land is geweest.