S: CRISPINVS

S: CRISPINIANVS


Boschstraat  89

 


  


De twee stenen S CRISPINVS en S CRISPINIANVS van Boschstraat 89, zijn oorspronkelijk samen met IN DEN WITTEN VOS (herplaatst Boschstraat 69) afkomstig van Achter het Vleeshuis 39. De combinatie met de vos lijkt enigszins vreemd, maar gezien hetzelfde lettertype in de onderschriften is geen sprake van een latere toevoeging. De verklaring is vrij simpel. Het huis van Achter het Vleeshuis heette "het vosken" en IN DEN WITTEN VOS is daar de uitbeelding van.

De flankerende heiligen vertelden de mensen dat ofwel hier een schoenmaker woonde dan wel dat dit het huis was van het schoenmakersambacht, want St. Krispijn en Krispinianus waren de patroons van dit ambacht.

De twee heiligen waren volgens de legende broers, die in de vierde eeuw naar GalliŽ gingen om het Christendom te prediken. Ze verdienden de kost met het maken van schoenen, die ze echter meestal aan de armen weggaven. Engelen zorgden steeds voor de aanvoer van nieuw leer. 

De twee broers werden onder keizer Diocletianus om het geloof vervolgd. Ze werden geketend aan een molensteen in de rivier de Aisne geworpen, maar bleven op wonderbaarlijke wijze drijven. Daarna werden ze alsnog te Soisson onthoofd. Beide attributen (molensteen en zwaard) staan op de stenen afgebeeld.