in het cruys

sUb sIgno CrUCIs eXfUnDo tUte forMatUr

Lantaarnstraat 4

 

 


replica

Om maar meteen met het 'slechte' nieuws te beginnen; dit is niet de originele steen, maar een moderne replica en hij is ook niet oorspronkelijk van de Lantaarnstraat maar van de Capucijnenstraat 15, waar het huis moest wijken voor de latere brandweerkazerne.

Toch nog een beetje goed nieuws; de oorspronkelijke steen van 1737 is bewaard gebleven, zij het dat er een stuk van verdwenen is, en ligt nu in het externe depot van het Bonnefanten.
 

 

 Capucijnenstraat 15, ca 1900
foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 

 depot Bonnefanten


 


Hoewel de originele steen niet meer compleet is en het daarop opgenomen chronogram niet meer in zijn geheel leesbaar, is men er toch in geslaagd dat volledig te reconstrueren en op de replica weer te geven:

sUb sIgno CrUCIs eXfUnDo tUte forMatUr,

dwz Onder het teken van het kruis wordt (dit huis) vanaf het fundament veilig gebouwd.(1737).
 

 Verkeerde interpretatie

Waarom men in de Lantaarnstraat gekozen heeft voor een replica in plaats van de originele steen, is onbekend, maar er is toen wel de fout gemaakt om het eerder ook in het depot liggende en hier herplaatst onderschrift IN HET GROON CRUYS 1730 te koppelen aan de steen van de Capucijnenstraat. Het groene kruis - overigens zonder afbeelding - is afkomstig van Achter het Vleeshuis 25.