17  IN HET DRAAKEN VELD  69

Boschstraat  49

 

 


De twee draken met de koppen naar elkaar toegewend, waren tot voor 1930 nog te zien in de Grote Staat op nr. 23. Opmerkelijk is dat de bovenste hoekpunten van de gevelsteen zijn verdwenen (afgekapt?). Vermoedelijk is dat gebeurd bij een verbouwing toen de raamstijlen - naar de mode van de tijd - naar beneden toe werden verlengd.
 

 


  


Op de Boschstraat is het uitstekende gedeeltevan de gevelsteen aan de bovenkant nog wat verder versmald om hem net als bij Grote Staat 23 passend tussen de ramen te krijgen, alsof hij daar altijd zo gezeten heeft.
 


 

  

Grote Staat 23 was het geboortehuis van de gebroeders Schaepkens, Alexander, Arnould en Theodore.

uitwerken ....

 

 

  

In 1930 onderging het pand Grote Staat 23 een grootscheepse verbouwing waarbij de oude voorgevel geheel verdween. De gevelsteen In het Draakenveld werd opgeslagen. De markante gevel uit 1930 vertoont een knik en is nu een opvallend element in de Grote Staat. Door de knik komen de stalen ramen als erkers naar voren. Van de voorgevel is alleen de pui op de begane grond niet meer origineel van 1930. 
Grote Staat 23 is van groot belang als voorbeeld van een van de weinige panden in de Maastrichtse binnenstad waar de originele stalen ramen nog aanwezig zijn. Tevens is het pand van belang als voorbeeld van een ontwerp uit het oeuvre van de architect Alfons Boosten (1893-1951). De gevel is voor de gemeente Maastricht uniek in het ontwerp, de stijl en het gebruik van stalen ramen. Alleen de moderne onderpui is een storende vernieuwing.