17  IN DEN WITTEN ENGEL  65

Hoogbrugstraat 18

 

 


Het opschrift van IN DEN WITTEN ENGEL 1765, Hoogbrugstraat 18, had beter kunnen luiden: in de onzichtbare engel, want op de tekst na is de steen verder leeg. Er is zelfs geen spoor te zien van een eventueel weggekapte voorstelling, hoewel er wel plaats voor was. Misschien heeft er een tweede steen of een los beeld bijgehoord. Mogelijk is het, want de gevel van Hoogbrugstraat 18 is vernieuwd. De vorm van de steen wijst er trouwens op dat hij oorspronkelijk tussen twee uitgebogen staanders gestaan heeft.  
Inventieve bewoners hebben er wel een engel bijgeplaatst. Eerst was het een kerststalengel, nu is het een niet onaardige engel van draadijzer, die - als de zon tenminste meewerkt - zorgt voor een schaduwengel.
Nog niet zo heel lang geleden hing er boven de steen een  schildje waarop een engel te herkennen was, maar die maakte geen deel uit van de gevelsteen of huisnaam. Want dat was een brandverzekeringsplaatje van PRIMES BRUXELLES.
 


verdwenen brandverzekeringsplaatje met de engel GabriŽl
die de draak (= het vuur) bestrijdt