17  IN DE GULDE HAEN  67

Muntstraat 43

 

 


Muntstraat 43 heeft IN DEN GULDEN HAEN 1767 in de gevel en die is vrij recent opgeknapt. Interessant van deze haan is het begeleidend onderschrift. Bij voldoende strijklicht is te zien, dat het woord GULDEn over het woord ROOD heen gekapt is.
Daarbij was de plaatsruimte natuurlijk te klein en kon met moeite nog net een kleine N achter het woord GULDE geplaatst worden.
Het waarom van deze correctie is niet duidelijk. Mogelijk een kapfout, maar dat was meestal geen reden de fout te herstellen. Misschien dat er al te veel rode hanen waren? Maar waarom moest het dan een gouden worden? Die waren ook niet bepaald zeldzaam.
De geschiedenis van de huisnaam geeft geen uitsluitsel. In de 17e en 18e eeuw is er sprake van "de haan" en "gulden haan" totdat in het jaar dat de gevelsteen verschijnt achtereenvolgens in een tijdsbestek van twee maanden de volgende namen opduiken: "rode haan", "haan" en "gouden haan", terwijl in 1781 het huis weer "rode haan" genoemd wordt. Erg verwarrend dus en wie het weet mag het zeggen.