17  IN DE BLAUWE HANDT  77

Markt 55

 

 


Gekleurde handen roepen bepaalde associaties op. In het verleden werden die nog al eens graag gebruikt door bepaalde beroepsgroepen. Een gouden hand wijst in de richting van een zeepziederij, een blauwe hand moest je vaak bij een lakenverver zoeken. Laken werd over het algemeen blauw geverfd. De luibe of ambachtskamer van de ververs op de hoek van de Grote Staat/Nieuwstraat werd in 1588 dan ook "dye blauwhand" genoemd. 
Het is onbekend of er een bepaalde band bestaat tussen het lakenverversambacht en IN DE BLAUWE HANDT op de Markt 55.