D GULDEN HANDT 1737


Lenculenstraat 1

 

 
gekleurde handen

 Het zijn twee stenen die bij elkaar horen: een linker en een rechter hand. Een zogenaamde dubbelsteen die toegepast werd op een hoekhuis dat over twee voorgevels beschikte.

Gekleurde handen roepen associaties op. In het verleden werden ze graag gebruikt door bepaalde beroepsgroepen. Een gouden hand wees in de richting van een zeepziederij, een blauwe hand moest je vaak bij een lakenverver zoeken. De luibe of amachtskamer van de ververs op de hoek van de Grote Staat / Nieuwstraat werd in 1588 'dye blauwhand' genoemd.
 

 

nog bestaand zeepmerk
 


herplaatst

Victor de Stuers zag deze dubbelsteen in 1868 nog op de hoek van de Grote Staat en de Muntstraat. Ook in 1912 zaten ze daar nog in de gevel. Maar op een gegeven moment zijn ze daar uitgebroken en kwamen in het depot terecht van waaruit ze in 1954 op de hoek van de Lenculenstraat werden herplaatst.


 

uit het fotoboek van Simais 1912

 


IN DE BLAUWE HAND
Markt 55