in de drie haringen

Kesselskade 58

 

 


Drie gekaakte vissen staan afgebeeld op de gevelsteen van Kesselskade 58. De steen is hier herplaatst nadat hij gevonden is een tuin aan de Sint Anthonisstraat. Met grote waarschijnlijkheid zijn de haringen afkomstig van het afgebroken hoekhuis Wycker  Brugstraat 68, dat plaats heeft moeten maken voor de vergroting  van de oprit aan de Sint Servaasbrug. 
Al werden er geen haringen in de Maas gevangen, andere soorten zoals zalm en forel zwommen er in vorige eeuwen in overvloed rond. De vis werd verhandeld op de vismarkt, de huidige Vissersmaas, terwijl schippers ingemaakte en gedroogde vis zelfs vanuit Zweden aanvoerden.
Vis nam, mede door de kerkelijke vastendagen, in het gehele voedselpakket een grote plaats in. Wie er een goed oog voor had, kon goede zaken doen. In dit licht bezien kunnen we misschien ook de gevelsteen begrijpen: de haringen vormden de kroon op het werk van de bewoner van dit huis. Wellicht iets te ver gezocht, want de kroon en het getal drie riekt ook naar heraldische invloed.
Op de Grote Gracht nr. 10 moet ook een gekroonde kabeljauw (mogelijk een uithangbord?) te zien geweest zijn.