IN DEN BLAUWEN HONDT

OL Vrouweplein 18, ingang Hondertmarck

 


 


Volgens de krant is in 1981 de blauwe hond teruggevonden bij sloopwerkzaamheden in de Ridderstraat. Nu is teruggevonden een groot woord want de hond zat al een tijdje in de gevel van Ridderstraat 1a (foto 1912), dat onderdeel was van de Mabro, de broodfabriek tussen het OL Vrouweplein en de Ridderstraat.
 

 
 

 
 
 


De Mabro was in 1878 daar op die plek gevestigd waar daarvoor een brouwerij stond met de naam 'de blauwe hond' en waar dus deze gevelsteen van is geweest. Het is zelfs mogelijk dat deze brouwerij dezelfde is die in de 17en 18e eeuw als de blauwe hond Achter het Vleeshuis was te vinden.
 
 
De Mabro werd in 1980 gesloopt en heeft plaats gemaakt voor het appartementencomplex Hondertmarck waar de 'teruggevonden' hond boven de toegang op OL Vrouweplein 18 is herplaatst.
  
 
 

Het is mogelijk dat het woord "blauwen" niet direct slaat op de kleur van het dier, maar dat we te doen hebben met een wilde, gevaarlijke hond. Volgens horen zeggen moet deze uitdrukking in de buurt van Aubel nog gebruikt worden. Het verklaart dan ook waarom de hond op de gevelsteen zo woedend te keer gaat.