wapen hupkens - van de burg  1697

Kleine Looiersstraat

 


Omschrijving: Het ronde schild is gedeeld: rechts twee gekruiste zwaarden met daarboven een  bekroonde pijl (Hupkens); links een kasteel (van de Burg).
Het steentje werd teruggevonden in 1925 bij de afbraak van de huizen nrs 13 - 17 in deze straat. Het werd herplaatst in het toen nieuw gebouwde huis (inmiddels weer door andere nieuwbouw vervangen).
Ook in de nabijgelegen St. Pieterstraat bezat notaris Hupkens meerdere huizen.