1740  IN HET KERXKEN

Maastrichter Brugstraat  8

 

 


IN HET KERXKEN 1740, Maastrichter Brugstraat 8, houdt de herinnering levendig aan de kapel van St. Evergislus, die daar ter plaatse gestaan heeft. Deze heilige, die een leerling van St. Servaas zou zijn geweest, was aartsbisschop van Keulen, maar werd vermoord en begraven in Tongeren. Zijn gebeente is in de 10e eeuw naar Keulen overgebracht, waarna hij in ons gebied als martelaar vereerd werd. De wijkkapel raakte in de 17e eeuw in verval en is tenslotte gesloopt om plaats te maken voor "het kerkske" en aansluitend "de Coninginne van Vranckrijk" en  "de Koning van Frankrijk".