IN DEN KEIZERSKROON

Nieuwstraat 17

 

 


Tot voor kort was de keizerskroon nauwelijks als zodanig herkenbaar; was met de gevel dik ondergesausd waar de vorm van de weggekapte kroon nog enigszins doorheen schemerde.
Er zat niets anders op dan meerdere verflagen weg te krabben om duidelijk te krijgen wat daar precies onder zat.
 

 


 


Het huis heette vroeger "de keizerskroon" en in de Franse Tijd zelfs "la couronne impériale". Dat klinkt nog iets duurder en mogelijk ook provocerender. Is dit misschien de reden waarom de gevelsteen toen ten prooi gevallen is aan vernielzucht?
Het onleesbare onderschrift gereconstrueerd als IN DEN KEIZERSKROON.
 


            

de vorm van de kroon min of meer herkenbaar gemaakt en weer ingevuld