kruis

Witmakersstraat 23

Het is even zoeken naar het huis dat vroeger in de Witmakersstraat "het wit cruys" werd genoemd.
Het vermoeden bestaat dat hiermee het huis nr. 23 bedoeld werd en dat het kruis boven de deur beschouwd moet worden als de uitbeelding van de gevoerde huisnaam, ondanks de afwijkende vorm en toepassing. 
De versiering boven het raam lijkt op een soort molen. Het is denkelijk wat ver gezocht, maar bestaat er mogelijk een verband tussen dit huis en de afgebroken hertogsmolen, die naast en achter dat huis heeft gelegen?