wapen AEGIDIUS LAMBRECHT

Papenstraat 23
 

 


Het wapen van Lambrecht

Heraldische omschrijving: doorsneden in drieŽn,
I in rood drie zilveren strijdbijlen gesteeld van goud,
II balk,
III van zilver beladen met twee van vruchten voorziene eikentakken.

De initialen AE en L zijn van Aegidius Lambrecht, abt van de abdij St. Jacques in Luik.

De wapenspreuk is VIRESCIT ICTA VIRTVS, dwz Tegenslag versterkt de deugd.

De bijgevoegde attributen zijn die van een abt: mijter en een staf met wimpel ter onderscheiding van een bisschopsstaf. Verder staat rechtsonder een afbeelding van een Jacobsschelp en linksonder een gekruiste pelgrimsstaf die verwijzen naar de St. Jacobpelgrimage.


 


Refugie in Maastricht

In tijden van oorlog (in 1627 de tachtigjarige oorlog) trokken legereenheden moordend en plunderend rond. Inwoners van buitenhuizen en kloosters op het platteland waren dan hun leven en bezittingen niet meer zeker en hadden vaak in de naburige versterkte stad een toevluchtsoord in een zogenaamde refugie.
Daar zijn in Maastricht meerdere voorbeelden van aan te wijzen, zoals bv de refugie van Hocht op de Boschstraat en die van Herckenrode aan de Kommel.
Maar ook als je al in een stad woonde was het raadzaam in een andere (versterkte) stad een schuilplaats paraat te hebben. Zo had abdij Saint Jacques van Luik een schuilplaats in Maastricht aan de Papenstraat, die onder het bestuur van abt Lambrecht werd gebouwd.
  

 

 

Benedictijnerabdij Saint Jacques in Luik

Aegidius Lambrecht was in 1627 abt van de Benedictijnerabdij van Saint Jacques te Luik. Die zou bestaan van 1016 tot 1797. In de Franse tijd werden de abdijgebouwen verwoest. De abdijkerk bleef gespaard en is thans een parochiekerk.

In de abdij werden de relieken bewaard en vereerd van twee Sint Jacobussen (Jacob de Mindere en Jacob de Meerdere) en werd daarmee het knooppunt van pelgrimswegen naar het bedevaartsoord Santiago de Compostela.