IN HET SWART LAMKE

Boschstraat 53

 

 


 • Bij de oprichting van het kadaster in 1837 behoorde het pand in eigendom toe aan de heer Gerardus Franciscus Becker, koopman van beroep. Uit de aktes blijkt dat hij veel onroerend goed bezat in en om Maastricht.
 • Na zijn dood heeft een van zijn dochters, Cornelia, Sophia, Louisa Becker, bij de deling van de nalatenschap het pand op 23 juni 1866 toebedeeld gekregen. Het pand vertegenwoordigde een waarde van 3440 gulden
 • Op 11 juni 1874 verkoopt mevrouw Becker het pand aan de heer Johannes Hubertus Lambertus Gilissen, winkelier van beroep en gehuwd met Hubertina Dumoulin voor de somma van 3300 gulden. Bijzonder is dat in de akte erbij vermeld staat dat "in het huis met plaats vroeger een bakkerij is geweest met de naam Het zwart Schaap". 
 • Op 17 maart 1902 verkoopt de weduwe van de heer Gilissen, mw. Johanna Elisabeth van Aubel (de 2e vrouw van de heer Gilissen) het pand aan de heer Hubert Mathieu Paulissen, spekslager van beroep en gehuwd met Philomena Catharina Ritrae. De koopprijs bedroeg 5750 gulden.
  Vermoedelijk stamt de huidige pui (begane grond) van het pand uit dat zelfde jaar. Dit blijkt namelijk uit een door de heer Paulissen op 6 maart 1902 bij de Heeren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht daarvoor ingediende vergunningaanvraag.
 • Op zijn beurt verkoopt de heer Paulissen het pand op 18 maart 1942 aan de heer Egidius Smal, banketbakker van beroep en gehuwd met Maria Johanna Foppen voor een koopprijs van 6500 gulden. Zoals reeds eerder vermeld was in die tijd in het pand een banketbakkerij gevestigd.
 • De heer Smal heeft het pand op 25 oktober 1982 verkocht aan de heer Arthur Maria Chretien Heijnen en mw Catharina Rodolphe Therese Boux. Deze hebben het pand volledig laten restaureren en laten verbouwen tot woonhuis.
  Ingevolge een akte houdende verkoop en koop heeft de heer Heijnen op 20 april 1989 van de gemeente Maastricht een perceel grond, kadastraal bekend sectie A, nummer 7282 verworven van ongeveer 24 centiaren en gelegen aangrenzend achter het pand.
 • Zij hebben het pand bewoond tot 2007 waarna zij het pand en het aangrenzend perceel grond op 31 mei 2007 aan mij Johannes Hubertus Maria Heltzel, van beroep bedrijfsjurist, hebben verkocht. Het pand werd op 3 september 2007 aan mij geleverd.