Maastrichts stadswapen

Achter de Comedie 8, vm Latijnse school

 

 

De stad Maastricht heeft een lange traditie op onderwijskundig vlak. De eerste vermelding van een schoolgebouw in de Nederlanden heeft betrekking op een school aan het koninklijke hof van Maastricht. De heilige Lambertus werd hier in het midden van de zevende eeuw opgeleid. In de middeleeuwen telde de stad verschillende Latijnse scholen, die aan de kloosters en kapittels waren verbonden. Zij verzorgden het voortgezet onderwijs dat in de middeleeuwen altijd in het Latijn werd gegeven. In Maastricht gaven de Paters Jezu´eten deze opleiding totdat de orde in 1773 werd opgeheven en de oude Latijnse school werd afgebroken. In 1787 werd op het terrein van het Jezu´etenklooster de Roomse Latijnse School gebouwd in opdracht van het Stadsbestuur, die daarom in het fronton van de voorgevel het stadswapen liet aanbrengen.  De nieuwe school uit 1787 bleef wel bewaard evenals de ontwerptekening, die zich in het stadsarchief bevindt.

 

 

 


 

 


Het onderwijs in het beoefenen van Latijn stond op een zeer hoog niveau.
Aangenomen mag worden dat de Latijnse school de broedplaats is geweest van de vele chronogrammen die nu nog op de Maastrichtse gevelstenen te lezen zijn.