leeuw

Boschstraat  80

 

 


Het is niet bekend of dit een familiewapen is.

zou afkomstig zijn van een poort aan de Blekerij, waar deze steen de sluitsteen vormde.
 

 


 


xxxx