17 IN DE DRIJ LEEWERKEN 63

Bouillonstraat 11

 

 


De steen met de drie vogels en het onderschrift 17 IN DE DRIJ LEEWERKEN heeft een hele reis achter de rug. Afkomstig van Wijcker Brugstraat 44, na de reconstructie en verbreding van de straat bij de doorbraak van de Percee, waarbij veel huisgevels naar achteren zijn verplaatst, terecht gekomen in het LGOGdepot onder het Dinghuis, daarna overgebracht naar het museum aan de Lenculenstraat, herplaatst in de Kapoenstraat 30 en tenslotte weer verhuisd naar Bouillonstraat 11.
 

 


 

In 1912 lag de in 1880 uitgebroken steen met de leeuweriken 
in het depot onder het Dinghuis.