17  LEEUWEN STEEN  51

Kleine Staat 14

 

 


Een leeuw komt uit een berg gekropen. De afbeelding is dus in overeenstemming met het onderschrift LEEUWEN STEEN 1751. Maar het woord steen heeft nog een andere betekenis: het stenen huis en dus zou onder Leeuwensteen het (stenen) huis van (familie) De Leeuw verstaan kunnen worden. De naam De Leo was in het middeleeuwse Maastricht in ieder geval niet onbekend.
Mogelijk bestaat er ook een verband met het in 1282 genoemde huis 'de leeuwenberg supra monetam' en dat was de straat die gevormd werd door de Muntstraat en de tegenwoordige Kleine Staat.