DE NIEUWE LIMBURGER

Havenstraat 6

Op 24-01-1992 stond in de krant: ‘De grote gevelsteen met het opschrift ‘De Nieuwe Limburger’, die decennia lang het beeld aan de Havenstraat heeft bepaald, is omlaag gehaald en krijgt een plaatsje in de nieuwbouw van de krant op Randwyck’.
De bijbehorende foto liet zien hoe de steen losgekapt werd uit het gebouw tussen de Wolfstraat en de Havenstraat waar voorheen de Nieuwe Limburger werd samengesteld en gedrukt.

 

 

 

 

 

 

De steen uit 1964 van Wim Klabbers is tenslotte toch niet verhuisd en weer in het nieuwe woon/winkelcomplex aan de Havenstraat herplaatst. De voorstelling op de steen bestaat uit het wapen van de provincie Limburg, dat geflankeerd wordt links door rollen krantenpapier in de drukpers en rechts een stapel kranten.