17  IN DEN LUGHTER  30

Achter het Vleeshuis 5

 

 

 

De gevelsteen “IN DEN LUCHTER” bevindt zich nog op de oorspronkelijke locatie, die in 1542 werd bewoond door de geelgieter Christoffels. In het jaar 1542 vervaardigde hij in opdracht van de Magistraat enkele kanonnen met het stadswapen. De geelgieters waren lid van het kremersambt, waarin een groot aantal beroepen was verenigd zoals hoeden- en pruikenmakers, zeilmakers en touwslagers, maar ook brandewijnstokers en tabaksverkopers. De patroon van dit ambacht was Sint Nicolaas.
 


 

 


Wat bij veel gevelstenen bij een vroegere gevelaanpassing gebeurd is, is dat wegens ruimtegebrek of de steen helemaal verdween of voor een gedeelte. In het geval van de luchter is toen alleen de voet van de kandelaar weggekapt en afgedekt. Op een later tijdstip als geheel weer vakkundig en bijna onzichtbaar gerestaureerd. Al steekt hij natuurlijk naar beneden toe, wel een beetje 'raar' uit.