sint Matthias

Boschstraat 97

 

 


Sint Matthias hoorde oorspronkelijk niet tot de groep van 12 apostelen, maar werd na het verraad en zelfmoord van Judas Iskariot als diens plaatvervanger aangewezen.
Over de lotgevallen van apostel Matthias is verder weinig bekend.

Hij is de patroonheilige van de bouw- en timmerlieden, de schrijnwerkers, de smeden, de metselaars, de varkenshoeders, de kleermakers en de suikerbakkers.
Hij wordt aangeroepen tegen blaren, kinkhoest, alcoholisme, pokken en onvruchtbaarheid en bij het begin van de scholen.

Het gevelbeeld op Boschstraat 97 dat opkijkt richting de St. Matthijskerk draagt het opschrift S. MAT-THIAS b.v.o. en A.D. 1949 is van de hand van Charles Vos en werd aangebracht op initiatief van het bestuur van de Vereniging Boschstraatbewoners.
 

 


 

 


De St. Matthiaskerk (de Matthijs zoals hij in Maastricht wordt genoemd) dateert van ongeveer 1300 maar was niet de eerste kerk op deze plek.
Werd in 1566 het slachtoffer van de beeldenstorm en bleef tot de Franse tijd in protestantse handen.

De kerk bij elkaar gevloekt.
In de 17e eeuw ontstond het fabeltje dat de lakenwevers van het Boschstraatkwartier de bouw van de kerk haden bekostigd door elke keer als er gevloekt werd een boete te heffen.