17  IN DEN MEVLEN STEEN  92

Markt 12

 

 

 


De afbeelding geeft een niet realistische situatie weer. Een doorsnee molensteen was in werkelijkheid zo groot en ook zo zwaar dat hij onmogelijk door één man te tillen was. Moet dus wel figuurlijk bedoeld zijn.
Het is de vraag of de opdrachtgever die deze IN DEN MEVLEN STEEN liet plaatsen, vond dat hij het zo moeilijk had dan wel bijzonder met zichzelf was ingenomen, gezien het verdere onderschrift: T IS EENEN STREKEN MAN DIE HEM DRAGHEN KAN. De man op de gevelsteen gaat het ondanks de 'drukfout' in STREKEN erg gemakkelijk af.
Verder is een molensteen hier op de Markt niet bepaald op zijn plek, want een (water)molen hoefde je hier natuurlijk niet te zoeken. 
De jaartalstenen 17 29 zijn op de Markt 12 terug te vinden op twee stenen aan de zijkanten van de gevel.
Aan de indeling van de gevels is duidelijk te zien dat Markt 11 en 12 niet gelijktijdig tot stand zijn gekomen. Nr. 12 was eerder en kreeg de jaarsteen 1726. Verder geen huisnaamsteen, die er gezien de grootte en de centrale plek van de jaartalsteen denkelijk ook niet zal zijn geweest.