moriaan

Mariastraat 17

 

 


In de Mariastraat 17 werd in 1717 door Thomas Grambroux een huis herbouwd dat "de pijp" werd genoemd. De huisnaam veranderde echter na 1732 in "de moriaen" toen het aan Gerard Braex was verkocht. De naam raakte naderhand blijkbaar in onbruik, want in de diverse gevelsteenliteratuur is in dit verband steeds sprake van 'het hoofd'.

Toch kan dit zwarte hoofd met die haardracht en oorbellen met recht als moriaan of als gaper gezien worden. Gapers hadden over het algemeen een zwarte huid, misschien als verwijzing naar het Oosten dat gold als bakermat van alle kennis op het gebied van kruiden en medicijnen.
En ze
waren van oudsher het teken van apothekers, drogisten en chemisten. Weliswaar in verschillende uitmonstering, maar één ding hadden ze gemeen: een geopende mond, als noodzakelijke bereidheid van de patiënt om zijn mond open te doen voor onderzoek, het slikken van medicijn en het trekken van tanden.