IN DEN STEYVEN NECK

Rechtstraat 87

 

 


Wie weet iets over dit gevelteken?
 

 


 

 


xxxx