gedenksteen Sint Nicolaas en Sterre der Zee

Plankstraat 23
 

 


Deze gedenksteen - vervaardigd door Charles Vos - werd 1951 door pastoor Bernardus Janssens geplaatst ter herinnering aan de herbouw van de pastorie van de OL Vrouwekerk in de Plankstraat waar tot 1837 de Nicolaaskerk heeft gestaan.

De pastorie was op 26 juli 1942 door een bominslag totaal verwoest, toen een Engelse bommenwerper op de vlucht voor een Duitse jager boven Maastricht zijn bommenlast afwierp.
 

  


De moderne gedenksteen, waarop Sint Nicolaas de vernieuwde pastorie overdraagt aan de maagd Maria kwam in de plaats van het chronogram dat boven de verwoeste voordeur stond:
s nICoLaUs Vera VI pULsUs CeDIt s MarIae VIrgInI (Sint Nicolaas, verdreven met bruut geweld, maakt plaats voor de H. Maagd Maria, 1837).

       

In dat jaar werd de Nicolaaskerk afgebroken en werd de naastgelegen OL Vrouwekerk de parochiekerk. Deze parochieoverdracht wordt dus uitgebeeld op de moderne gedenksteen.
 

Sint Nicolaaskerk, schilderij van Alexander Schaepkens 1835
op de hoek van het OL Vrouweplein en de Plankstraat.
rechts de OL Vrouwebasiliek
O = Sint Nicolaaskerk

N = OL Vrouwebasiliek