IN DE VERGLVLDE PLYEM

Mariastraat 5

 

 


We zullen het niet wagen een oordeel uit te spreken over het woord PLYEM, maar in VERGLULDE staat in ieder geval wel een fout.
Hoewel meestal werd aangenomen dat deze steen iets te maken heeft gehad met een stoffeerder die hoeden van pluimen voorzag, is na onderzoek in de gichten bekend dat de naamgever ene Caspar Stuchy was, die behalve voddenkoopman ook huisjesmelker was. Andere huizen die hij in deze straat liet bouwen of verbouwen kregen heel afwijkende namen als DE VERGULDE TROMPET, DE GROTE PIEP en DE WIJNDRUIF. Uit deze namen is niet op te maken of er sprake was van een geplande 'naamkeuze met achtergrond'.
 


 

 
 
 

de pluim wordt geflankeerd door de jaartalstenen 17  32