17  IN DE RODE POORT  77

Stokstraat 14

 

 


De voorstelling op de gevelsteen IN DE RODE POORT is vrij eenvoudig, maar de gedetailleerde uitvoering getuigt van vakmanschap.
Het huis Stokstraat 14, dat al voor 1600 die naam droeg, zal wel oorspronkelijk een rode poort gehad hebben, maar men was beslist niet bang een geheel huis in die kleur te zetten. Of het zo is geweest, weten we niet, maar na de Stokstraatrenovatie werd het hele huis van een rode kleur voorzien. Het resultaat mag zeer geslaagd genoemd worden en zeker bij dit pand zeer toepasselijk

  

 


 
xxxx