PRINS VAN ORANJEN STADHOUDER  1749

Boschstraat 57

 

 


In 1748 woedde de Oostenrijkse successieoorlog in Europa. De situatie was voor Maastricht erg precair met de Franse troepen zo vlak voor de deur. De geestdrift was hier dan ook groot toen bekend werd dat prins Willem Friso benoemd was tot stadhouder Willem IV. Er werd een schitterend oranjefeest gevierd. Het stadhuis werd versierd met kaarsen, flambouwen en het portret van de stadhouder met daaronder de volgende tekst: "Hier staat het gelukkig beeld van den edelen Oranje, dien het gewonde Nederland als zijn voogd heeft gekozen. Vreest nu niet meer; hij, winnaar en wreker door Gods hulp, zal het vaderland na zo veele gevaren redden."
Men verwachtte dus wel wat van hem. Het heeft niet mogen baten, want Maastricht werd door de Fransen veroverd. Toch bleef de prins ontzettend populair en hij kreeg dan ook na de oorlog in 1751 een vorstelijk onthaal, een "blijde incomste" gelijk.  
 

 


 

 


Groot was de droefheid - in kronieken vermeld - toen de prins slechts twee weken daarna stierf.Het is dus wel duidelijk welke PRINS VAN ORANJEN STADHOUDER op de gevelsteen van Boschstraat 57 te zien is.
Willem IV hing trouwens ook uit op een uithangbord van een bakker in de Grote Staat 45, die de naam had het lekkerste brood van de stad te bakken.
Wie nog eens in Maaseik (BelgiŽ) komt, kan op de Markt 36 een bijna identieke steen zien: zelfde afbeelding, zelfde omlijsting. Alleen op hele kleine details verschillend, evenals het onderschrift. De steen heet daar IN DEN PRINCE VAN LUYCK 1664. Deze is volgens het jaartal een dikke 80 jaar ouder dan het Maastrichtse exemplaar en kan dus geen sprake zijn van dezelfde steenhouwer. Deze redenering lijkt trouwens gekker dan dat hij is, want de vier stadspompen op de markt aldaar zijn in 1742 gemaakt door de Maastrichtenaar Jasper de LiŤge. Heeft hij soms de Maastrichtse steen gemaakt naar voorbeeld van die van Maaseik? In ieder geval moet voor beide stenen dezelfde afbeelding gebruikt zijn.  

Een ander scenario is ook denkbaar. Veel van de Maaseikse stenen lijken oud, maar zijn de moderne verstening van een vroegere huisnaam en met een mooi jaartal ge-antidateerd.
Is dat mogelijk bij de PRINCE VAN LUYCK ook het geval? Dan zou wel eens de Maastrichtse steen model hebben kunnen staan voor zijn Maaseikse dubbelganger evenals het gouden varken in de Bosstraat, dat bijna identiek is aan het gouden varken op de Maastrichtse Markt.