raaf  1700

Boschstraat 55

 

 


De Stuers zag in 1867 in de Maastrichter Brugstraat een raaf zonder opschrift, maar hij vermeldde geen jaartal, zodat het dier van Boschstraat 55 daarvoor waarschijnlijk niet in aanmerking komt. Deze raaf, die het jaartal 1700 draagt, zou nog een bijbehorende steen hebben gehad met het opschrift IN DEN RAEVE. Maar het is ook goed mogelijk dat deze naam slaat op de gevoerde huisnaam (van Muntstraat 28?) en die later opgevoerd werd als gevelsteenopschrift.
Een andere mogelijke plek van herkomst is Platielstraat 20, waarvoor echter nog een andere raaf kandidaat staat en wel IN DEN RAEF, die herplaatst is op de Tongersestraat 16.  
 

  


 

De raaf heeft de naam van ongeluksvogel. Hij stond vaak symbool voor ziekte, oorlog en dood. Om het onheil te bezweren dat men van die vogel vreesde, hield men vroeger soms een levende in een kooitje of plaatste zijn afbeelding op een steen of bord voor de woning.