roosenobel

Muntstraat 48

 

 


Munten met deze afbeelding waren de zogenaamde Nobels. Ze werden sedert 1344 geslagen namens de koning van Engeland, maar ook in onze streken nagemaakt en gebruikt.
De gevelsteen is een bijna volmaakte kopie van de zogenaamde Rozennobel van Eduard IV.
De randinscriptie luidt: DNS IBEED U ARD DEI GRA REX ANG ET FRAN. Een typisch voorbeeld van woordverminking door het afkappen en inkorten van woorden. Als je echter eenmaal weet welke letters bij elkaar horen en waar je moet beginnen te lezen, is de volledige tekst wel te achterhalen:
EDUARD DEI GRA(tia) REX ANG(liae) ET FRAN(ciae) D(omi)N(u)S (h)IBE(rniae),
wat betekent: Eduard, bij de gratie Gods, koning van Engeland en Frankrijk, Heer van Ierland.

De gevelsteen zou uit 1737 zijn, maar dit jaartal is nu niet meer aanwezig, evenals de naam IN DEN ROOSE NOBEL, die op een aparte steen te lezen was.
Dat laat de archieffoto zien, ook dat de vorm van de gevelsteen door het verdwijnen van de schuin weglopende gevelpilasters is veranderd.
 

 


 

IN DEN ROOSE NOBEL