kleine prins van oranje

Markt 63

 

 


Deze steen op de Markt 63 wordt in het algemeen "de ruiter" genoemd, blijkbaar bij gebrek aan een onderschrift.
Toch geeft de voorstelling wel bepaalde aanknopingspunten. Wapen en staf duiden op een veldheer. Dezelfde attributen zijn te zien op de steen van de Prins van Oranje in de Boschstraat. Mogelijk dat we te doen hebben met een andere "prins van oranje" of "de jonge prins van oranje" die hier in deze hoek van de Markt als huisnamen werden gebruikt.
 

 


 
 

 


Willem II zou wel eens een van de kanshebbers kunnen waar deze gevelsteen naar verwijst. Hij was de zoon van stadhouder en prins Frederik Hendrik van Oranje en diens achternicht Amalia van Solms. Hij trouwde op 14-jarige leeftijd met de negenjarige Maria Henriėtte Stuart, de oudste dochter van koning Karel I van Engeland. Hij was drie jaar stadhouder en overleed in 1650, 24 jaar oud.