SWART SCHAEP

GOET LOGYS TE VOET EN TE PEERD

Hoogbrugstraat 13 en 15

 

Hoogbrugstraat 15

Hoogbrugstraat 13; uitbreiding van nr. 15
met een bijna identieke reclametekstDe vroeger in Maastricht gebruikte huisnamen overziend, kan niet gezegd worden, dat men bij de keuze uit was op een zo uitzonderlijk mogelijke naam. Over het algemeen bleef men zo dicht mogelijk bij huis en ging de voorkeur uit naar alledaagse dingen, planten en dieren. Zo kwam je op verschillende plaatsen wel een schaap of een lam tegen.
  


Mocht je je soms afvragen waarom het vroegere schaap daar ooit uit de gevel van nr. 15 is verdwenen,, dan moet je maar eens naar de ramen kijken. Daar is te zien dat (bij het naar onder toe vergroten van de ramen) de raamdorpels naar beneden zijn verplaatst en men toen niet de moeite heeft  genomen die dorpels verder in de korten om de gevelsteen de nodige ruimte te geven. Die paste dus niet meer tussen de ramen en verdween uit de gevel.
En kwam via het museumdepot tenslotte terecht in de Muntstraat 23.
 

 

 

nu Muntstraat 23
 nieuw schaap Hoogbrugstraat 15

 


Met het nieuwe schaap van 2002 in de Hoogbrugstraat heeft bedenker en maker Servé Minis het grapje uitgehaald het te transformeren tot het schaap met de vijf poten, in de zeventiger jaren een zeer populaire tv-serie.