IN DE VOGEL STRUYS  1730

Vrijthof 15

 

 


Toen Bartholomeus Rijsack in 1730 tweeduizend gulden leende om zijn houten huis ‘den vooghel struys’ aan het Vrijthof opnieuw, maar dan in steen op te laten trekken, werd het bestaande uithangbeeld vervangen door een gevelsteen:
'Dan sullen sy wederom opwercken tot syn tweede statie en brengen in de boschweeringhe synen vooghel struys uytgehouwen in den blauwen steen volgens model.'
 

 


 

Vrijthof, tekening Joshua de Grave 1669
op het hoekhuis het uithangbeeld van de
vogel struis


Dat model was ook wel nodig, want het is niet aannemelijk dat de gevelsteenmaker ooit een struisvogel in het echt gezien had. De hier afgebeelde struisvogel van de steen én op de onderstaande gravure lijken wel een eeneiige tweeling en het kan dan bijna niet anders dan dat de prent als voorbeeld genomen is.
 


Deze prent is een detail uit een van de dertig zeer populaire kopergravures
van vogels uit de serie Avium Vivae I
cones van de Antwerpse graveur
Adriaen Collaert (1560-1618).
 

 

in de 16 eeuw heette het huis IN DEN STROUS (spreek uit Stroes,
een nog steeds voorkomende familienaam)

 

raadseltje: Hoe is het mogelijk dat er een in 1673 ingeslagen
kanonskogel zit (rechts tussen de ramen) in een gevel die
in 1730 geheel nieuw is opgetrokken?