IN DEN AOUDEN SWAEN

Sint Pieterstraat  15

 

 


De schrijfwijze van het bijvoeglijk naamwoord in het onderschrift IN DEN AOUDEN SWAEN, St. Pieterstraat 15, is opvallend te noemen.  
Waarschijnlijk zal de betekenis ALOUDEN moeten zijn, maar het is niet duidelijk of de L nu bewust of per ongeluk vergeten is.
De zwaan is - ook landelijk gezien - een veel gebruikte huisnaam geweest, vooral voor herbergen. Het waarom wist men wel te verklaren:

"De zwaan voert iedere kroeg zo wel in dorp als in stad,

         omdat hij altijd graag is met de bek in het nat."

Een van de oudst bekende huisnamen in Maastricht is "de swaen" in de Grote Staat. In de 14e eeuw woonde hier in de stad Winandus de Cygno (=Latijn voor zwaan), schepen van Lenculen, en Arnoldis de Cygno, die burgemeester was. Diens kleinzoon Arnoldus Swaen woonde in 1402 in de St. Jorisstraat ter hoogte van de Nieuwstraat tegenover "de lanscrone" in het huis "ten hoge swaene" (nu Grote Staat 10).
In 1618 werd ditzelfde huis "de Swaen" genoemd en was gelegen naast de leube van het smedenambacht waar St. Eloy uithing. In 1748 werd "de swaen" op de wijkmeesterslijst vermeld.  
In 350 jaar was de huisnaam dus niet veranderd, maar of de zwaan ook op een gevelsteen te zien was, is niet bekend.