IN DE TENNE KAN

Achter het Vleeshuis 21

 

 


Deze gevelsteen, afkomstig van Muntstraat 12, is in 1955 herplaatst hier in het huis dat voorheen 'den coelen mey'   heette en gebouwd of verbouwd werd in het jaar 1697, zoals blijkt uit de twee losse jaarstenen naast de tinnen kan.
De gevelsteen is volgens het jaar van het chronogram uit 1760. CLeMentIs ChrIstI sUbsIDIo, d.i. door de ondersteuning van Christus' goedertierenheid.

Een tinnen kan werd vroeger vaak gebruikt als teken voor een tinwinkel of wijntapperij.

  

 


 De op de Muntstraat uitgebroken steen in het depot. Opmerkelijk de rand onder de kan zelf. Die blijkt bij de opgeknapte steen verdwenen en daar is de tekst IN DE TENNE KAN toegevoegd.